NES-järjestelmä perustuu teoriaan, että energia ja informaatio ohjaavat kehoamme. Kehon energia- ja informaatiokentät muodostavat rakenteen, kehokentän. NES-järjestelmän avulla pystytään lukemaan kehokentän tilanne ja siinä olevat häiriöt. Kehokentän häiriöt korjataan informaatiovalmisteilla; NES-paranteilla. NES paranteet palauttavat kehokentän eheyden ja kehon oman paranemiskyvyn.

NES järjestelmä perustuu australialaisen Peter Fraserin tutkimuksiin, joita hän on tehnyt yli 30 vuotta. Peter Fraser on toiminut lääketieteen ja akupunktion professorina Victorian yliopistossa Melbournessa. Hän on todentanut kiinalaisen lääketieteen vuosituhansia vanhoja teorioita kokeellisesti ja yhdistänyt ne moderniin biologiaan, anatomiaan ja fysiologiaan.

Kuvaus